Súťaž

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta hospodárskej informatiky

 

 

Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomickej univerzity v Bratislave

vyhlasuje súťaž pre študentov  končiacich  ročníkov stredných škôl, pod názvom  Mladý informatik.

 

 

Motto súťaže: Počítač je lepší sluha ako pán.

 

Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci, ako aj tímy do 3 členov. Každý účastník môže poslať projekt vo viacerých kategóriách.

 

Kategórie

-   Softvér  pre stolné počítače

-   Softvér  pre mobilné zariadenia

-   Sieťové aplikácie

-   Hardvérové riešenia

-   Ostatné

 

Hodnotenie súťaže

Všetky prihlásené projekty bude hodnotiť odborná porota. Najlepšie projekty budú autori osobne prezentovať na celoštátnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční na FHI koncom februára.

 

Autori víťazných prác budú odmenení hodnotnými cenami a ich výsledky budú zohľadnené v prijímacom konaní.

Najnovšie články

11. november 2016
11. november 2016
11. november 2016

Partneri

©EUBA. All Rights Reserved.

Search