Dôležité termíny

 

 

Registrácia na stránke http://sutaz.fhi.sk (pozrite si Ako sa prihlásiť) čo najskôr.

Do  5.2.2018                 Nahratie súťažného projektu ( všetky súbory potrebné na spustenie aplikácie, vrátane prihlášky a popisu v súbore .txt, alebo .docx, zabalené do jedného zip súboru).

V prípade, že by nebolo možné zip súbor nahrať na server, je možné projekt zaslať aj na CD na poštovú adresu KAI FHI, EUBA, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Na obálke treba uviesť „Mladý informatik“.

Pri webových aplikáciách je nutné uviesť link na stránku aplikácie.

Hardvér sa neposiela, prezentuje sa len na celoštátnom kole. Posiela sa len popis projektu vrátane fotografií.

Zasielaný súbor musí byť pomenovaný nasledovne  priezvisko1_sutaz.zip

Do 16.2.2018                Odborná porota oznámi všetkým účastníkom súťaže či postupujú do celoštátneho kola a aj všetky ďalšie podrobnosti.

Do  2.3.2018                 Celoštátne kolo súťaže Mladý informatik 2018.

Najnovšie články

11. november 2016
11. november 2016
11. november 2016

Partneri

©EUBA. All Rights Reserved.

Search